inici català castella
PRODUCTES
El nostre programa ens permet dur a terme tota la gestiķ comercial i la comptabilitat general de l'empresa. A continuaciķ li descrivim les ārees funcionals de l’aplicaciķ:
SOFTWARE D'APLICACIO EMPRESARIAL
Tipus Nom Imatge
S.A.E.
Comptabilitat Financera Imatge
Fiscal  
Pressupostària  
Cartera Rebuts
Consultes
Pagarés
Remeses
Fusió i Dispersió de Rebuts
Llistats
Centres de cost Gestió de Centres, Subcentres i Grups
Llistats d’Acumulats i d’Històrics
Traspassos d’Albarans
Compres Albarans Imatge
Generació, Imprès i Comptabilització de Factures
Gestió i Llistats de Contractes
Estadístiques d’Articles, de Proveïdors i de Compres
Vendes Albarans
Generació, Imprès i Comptabilització de Factures Imatge
Comandes
Tarifes
Estadístiques d’Articles, Clients, Vendes i Agents
Llistats
Existències Inventaris, Acumulats i Llistats Imatge
Taules d’Articles, d’Estructures, d’Unitats, de Magatzems, de Centres i de Règims
Traspàs i Regularització d’Albarans
Figures Clients Imatge
Proveïdors Imatge
Creditors
Elaboració de taules
Taules de... Localitats, Províncies, Estats, Règims, Comarques i Organismes
Financeres: d’Entitats i Sucursals Financeres, Divises i d’Impostos
Estadístiques
Agrupacions
Receptes Gestió, Generació i Llistats
Injectables i Veterinaris
Gestió, Llistats, Taules de Correctors
Llibre de Registre de Granges
Fabricació Fabricació
Escandalls
Etiquetes
Transports Figures: Xofers i Vehicles
Vendes: Albarans, Factures i Llistats
Tarifes
Factures Compres
Explotacions Ramaderes Granges
Compres
Vendes
Estadístiques
Corredors d'assegurances Producció
Vehicles
Control de Sinistres
Gestió de Cartera
I més... Utilitats
Listats
Empreses
puntenter@puntenter.com www.puntenter.com